Kalmasoft Text Processing System

Arabic Named Entity Extractor

Monday 18 October 2021 11:11 pm
Topic form []
تم [1] تم

1: No solution

الإعلان [2] الإعلان

1: Entity-Product

مساء [3] مساء

1: Noun

السبت [4] السبت

1: Verb

2: Verb

3: Noun

عن [5] عن

1: Particle-Preposition

المتوجين [6] المتوجين

1: Noun

2: Noun

بجوائز [7] بجوائز

1: Entity-Event

الكومار [8] الكومار

1: No solution

الأدبي [9] الأدبي

1: Entity-Product

لسنة [10] لسنة

1: No solution

2017 [11] 2017

1: Number

وقد [12] وقد

1: Particle

فاز [13] فاز

1: Verb

محمد عيسى [15] محمد عيسى

1: Entity-Person

المؤدب [16] المؤدب

1: No solution

بجائزة [17] بجائزة

1: Entity-Event

الكومار [18] الكومار

1: No solution

الذهبي [19] الذهبي

1: Entity-Substance

" [20] "

1: Symbol

الجائزة [21] الجائزة

1: Entity-Event

الكبرى [22] الكبرى

1: No solution

" [23] "

1: Symbol

عن [24] عن

1: Particle-Preposition

روايته [25] روايته

1: Noun

2: Noun

الصادرة [26] الصادرة

1: No solution

بالعربية [27] بالعربية

1: Entity-Group

" [28] "

1: Symbol

جهاد [29] جهاد

1: No solution

ناعم [30] ناعم

1: Entity-Person

الصادرة [31] الصادرة

1: Verb

2: Noun

عن [32] عن

1: Particle-Preposition

دار [33] دار

1: Noun

2: Noun

زينب [34] زينب

1: Entity-Person

للنشر [35] للنشر

1: Entity-Event

، [36] ،

1: Symbol

كما [37] كما

1: Particle

تقاسم [38] تقاسم

1: Verb

جائزة [39] جائزة

1: Entity-Event

الكومار [40] الكومار

1: No solution

الذهبي [41] الذهبي

1: Entity-Substance

للرواية [42] للرواية

1: No solution

الفرنسية [43] الفرنسية

1: Noun

كل [44] كل

1: Particle

من [45] من

1: Particle-Conditional

2: Particle-Relative pronoun

3: Particle-Interrogative

4: Particle-Preposition

بشير قربوج [47] بشير قربوج

1: Entity-Person

عن [48] عن

1: Particle-Preposition

روايته [49] روايته

1: Noun

2: Noun

" [50] "

1: Symbol

Passe [51] Passe

1: Latin Script

l’intrus [52] l’intrus

1: Latin Script

" [53] "

1: Symbol

الصادرة [54] الصادرة

1: Verb

2: Noun

عن [55] عن

1: Particle-Preposition

منشورات [56] منشورات

1: Noun

2: Noun

" [57] "

1: Symbol

ديميتر [58] ديميتر

1: No solution

[59] "،

1: Symbol

ويامن مناعي [61] ويامن مناعي

1: Entity-Person

عن [62] عن

1: Particle-Preposition

روايته [63] روايته

1: Noun

2: Noun

" [64] "

1: Symbol

L’Amas [65] L’Amas

1: Latin Script

Ardent [66] Ardent

1: Latin Script

" [67] "

1: Symbol

الصادرة [68] الصادرة

1: Verb

2: Noun

عن [69] عن

1: Particle-Preposition

دار [70] دار

1: Noun

2: Noun

نقوش [71] نقوش

1: No solution

عربية [72] عربية

1: Entity-Group

. [73] .

1: Symbol

وتنافس [74] وتنافس

1: Verb

2: Noun

على [75] على

1: Particle-Preposition

نيل [76] نيل

1: Noun

2: Noun

جوائز [77] جوائز

1: Entity-Event

الكومار [78] الكومار

1: No solution

الأدبي [79] الأدبي

1: Entity-Product

للعام [80] للعام

1: No solution

الحالي [81] الحالي

1: No solution

41 [82] 41

1: Number

رواية [83] رواية

1: No solution

باللغة العربية [85] باللغة العربية

1: Entity-Product

و [86] و

1: Particle-Conjunction

24 [87] 24

1: Number

بالفرنسية [88] بالفرنسية

1: No solution

، [89] ،

1: Symbol

وقد [90] وقد

1: Particle

جاءت [91] جاءت

1: Verb

النتائج [92] النتائج

1: Noun

التي [93] التي

1: Noun

تم [94] تم

1: Verb

الإعلان [95] الإعلان

1: Entity-Product

عنها [96] عنها

1: Particle-Preposition

مساء [97] مساء

1: Noun

السبت [98] السبت

1: Verb

2: Noun

خلال [99] خلال

1: Particle

الحفل [100] الحفل

1: Entity-Event

أقيم [101] أقيم

1: No solution

بقصر [102] بقصر

1: No solution

المؤتمرات بالعاصمة [104] المؤتمرات بالعاصمة

1: Entity-Event

كما [105] كما

1: Particle

يلي [106] يلي

1: Verb

: [107] :

1: Symbol

جائزة [108] جائزة

1: Entity-Event

الكومار [109] الكومار

1: No solution

الذهبي [110] الذهبي

1: Entity-Substance

للرواية [111] للرواية

1: No solution

العربية [112] العربية

1: Entity-Group

قيمتها [113] قيمتها

1: No solution

10 الاف [115] 10 الاف

1: Entity-Quantity

دينار [116] دينار

1: No solution

" [117] "

1: Symbol

جهاد [118] جهاد

1: No solution

ناعم [119] ناعم

1: Entity-Person

" [120] "

1: Symbol

لمحمد عيسى [122] لمحمد عيسى

1: Entity-Person

المؤدب [123] المؤدب

1: Verb

2: Noun

عن [124] عن

1: Particle-Preposition

دار [125] دار

1: Noun

2: Noun

زينب [126] زينب

1: Entity-Person

للنشر [127] للنشر

1: Entity-Event

، [128] ،

1: Symbol

ثم [129] ثم

1: Particle

2: Particle-Conjunction

3: Noun

جائزة [130] جائزة

1: Verb

2: Noun

3: Verb

الكومار [131] الكومار

1: No solution

الذهبي [132] الذهبي

1: Entity-Substance

للرواية [133] للرواية

1: No solution

الفرنسية [134] الفرنسية

1: No solution

قيمتها [135] قيمتها

1: No solution

10 الاف [137] 10 الاف

1: Entity-Quantity

دينار [138] دينار

1: No solution

رواية [139] رواية

1: No solution

" [140] "

1: Symbol

Passe [141] Passe

1: Latin Script

l’intrus [142] l’intrus

1: Latin Script

" [143] "

1: Symbol

لبشير قربوج [145] لبشير قربوج

1: Entity-Person

عن [146] عن

1: Particle-Preposition

منشورات [147] منشورات

1: Noun

2: Noun

" [148] "

1: Symbol

ديميتر [149] ديميتر

1: No solution

" [150] "

1: Symbol

رواية [151] رواية

1: No solution

" [152] "

1: Symbol

L’Amas [153] L’Amas

1: Latin Script

Ardent [154] Ardent

1: Latin Script

" [155] "

1: Symbol

ليامن مناعي [157] ليامن مناعي

1: Entity-Person

عن [158] عن

1: Particle-Preposition

دار [159] دار

1: Noun

2: Noun

نقوش [160] نقوش

1: No solution

عربية [161] عربية

1: Entity-Group

، [162] ،

1: Symbol

وجائزة لجنة تحكيم [165] وجائزة لجنة تحكيم

1: Entity-Event

الرواية [166] الرواية

1: No solution

العربية [167] العربية

1: Entity-Group

قيمتها [168] قيمتها

1: No solution

5 آلاف [170] 5 آلاف

1: Entity-Quantity

دينار [171] دينار

1: No solution

رواية [172] رواية

1: No solution

" [173] "

1: Symbol

سفر [174] سفر

1: No solution

القلب [175] القلب

1: No solution

" [176] "

1: Symbol

لأمينة زريق [178] لأمينة زريق

1: Entity-Person

عن [179] عن

1: Particle-Preposition

دار [180] دار

1: Noun

2: Noun

زينب [181] زينب

1: Entity-Person

للنشر [182] للنشر

1: Entity-Event

. [183] .

1: Symbol

وجائزة لجنة تحكيم [186] وجائزة لجنة تحكيم

1: Entity-Event

الرواية [187] الرواية

1: No solution

الفرنسية [188] الفرنسية

1: No solution

قيمتها [189] قيمتها

1: No solution

5 آلاف [191] 5 آلاف

1: Entity-Quantity

دينار [192] دينار

1: No solution

منحت [193] منحت

1: No solution

بالتناصف [194] بالتناصف

1: No solution

لكل [195] لكل

1: Noun

2: Noun

3: Noun

4: Noun

5: Verb

6: Noun

من [196] من

1: Particle-Conditional

2: Particle-Relative pronoun

3: Particle-Interrogative

4: Particle-Preposition

: [197] :

1: Symbol

رواية [198] رواية

1: No solution

" [199] "

1: Symbol

Le [200] Le

1: Latin Script

chant [201] chant

1: Latin Script

des [202] des

1: Latin Script

ruelles [203] ruelles

1: Latin Script

obscures [204] obscures

1: Latin Script

" [205] "

1: Symbol

لأحمد محفوظ [207] لأحمد محفوظ

1: Entity-Person

عن [208] عن

1: Particle-Preposition

دار [209] دار

1: Noun

2: Noun

نقوش [210] نقوش

1: No solution

عربية [211] عربية

1: Entity-Group

رواية [212] رواية

1: No solution

" [213] "

1: Symbol

Il [214] Il

1: Latin Script

pleut [215] pleut

1: Latin Script

des [216] des

1: Latin Script

avions [217] avions

1: Latin Script

" [218] "

1: Symbol

لجلبار [219] لجلبار

1: No solution

نقاش [220] نقاش

1: Entity-Event

عن [221] عن

1: Particle-Preposition

منشورات [222] منشورات

1: Noun

2: Noun

شاما [223] شاما

1: No solution

، [224] ،

1: Symbol

ثم [225] ثم

1: Particle

2: Particle-Conjunction

3: Noun

جائزة [226] جائزة

1: Verb

2: Noun

3: Verb

الاكتشاف [227] الاكتشاف

1: No solution

للرواية [228] للرواية

1: No solution

العربية [229] العربية

1: Entity-Group

قيمتها [230] قيمتها

1: No solution

2500 [231] 2500

1: Number

دينار [232] دينار

1: No solution

رواية [233] رواية

1: No solution

" [234] "

1: Symbol

حمدان [235] حمدان

1: Entity-Person

والزمان [236] والزمان

1: No solution

" [237] "

1: Symbol

للحبيب بن [239] للحبيب بن

1: Entity-Person

محرز [240] محرز

1: Verb

2: Noun

عن [241] عن

1: Particle-Preposition

منشورات [242] منشورات

1: Noun

2: Noun

آفاق [243] آفاق

1: No solution

، [244] ،

1: Symbol

وجائزة [245] وجائزة

1: Entity-Event

الاكتشاف [246] الاكتشاف

1: No solution

للرواية [247] للرواية

1: No solution

الفرنسية [248] الفرنسية

1: No solution

قيمتها [249] قيمتها

1: No solution

2500 [250] 2500

1: Number

دينار [251] دينار

1: No solution

رواية [252] رواية

1: No solution

" [253] "

1: Symbol

Ruptures [254] Ruptures

1: Latin Script

" [255] "

1: Symbol

لجميلة بن مصطفى [258] لجميلة بن مصطفى

1: Entity-Person

عن [259] عن

1: Particle-Preposition

منشورات [260] منشورات

1: Noun

2: Noun

ديميتر [261] ديميتر

1: No solution

، [262] ،

1: Symbol

وبالإضافة [263] وبالإضافة

1: Verb

2: Noun

إلى [264] إلى

1: Particle-Preposition

هذه [265] هذه

1: Noun

الجوائز [266] الجوائز

1: Entity-Event

التي [267] التي

1: Noun

دأبت [268] دأبت

1: Verb

تأمينات [269] تأمينات

1: No solution

كومار [270] كومار

1: Verb

2: Noun

على [271] على

1: Particle-Preposition

إسنادها [272] إسنادها

1: Entity-Event

سنويا [273] سنويا

1: Noun

منذ [274] منذ

1: Noun

1997، أضافت هيئة التنظيم [278] 1997، أضافت هيئة التنظيم

1: Entity-Event

هذا [279] هذا

1: Noun

العام [280] العام

1: Noun

جائزة [281] جائزة

1: Entity-Event

جديدة [282] جديدة

1: No solution

وهي [283] وهي

1: No solution

" [284] "

1: Symbol

جائزة [285] جائزة

1: Entity-Event

قراء [286] قراء

1: No solution

المعهد الفرنسي بتونس [289] المعهد الفرنسي بتونس

1: Entity-Organization

[290] "،

1: Symbol

وتتمثل [291] وتتمثل

1: Verb

2: Verb

3: Noun

4: Noun

في [292] في

1: Particle-Preposition

المساهمة [293] المساهمة

1: Entity-Event

في [294] في

1: Particle-Preposition

ترجمة [295] ترجمة

1: Noun

2: Noun

3: Noun

4: Noun

الرواية [296] الرواية

1: No solution

الفائزة [297] الفائزة

1: Verb

2: Noun

إلى [298] إلى

1: Particle-Preposition

اللغة العربية [300] اللغة العربية

1: Entity-Product

. [301] .

1: Symbol

وتمنح [302] وتمنح

1: Noun

هذه [303] هذه

1: Noun

الجائزة لدار النشر [306] الجائزة لدار النشر

1: Entity-Event

التي [307] التي

1: Noun

ستتولى [308] ستتولى

1: Verb

نشر [309] نشر

1: Entity-Event

الرواية [310] الرواية

1: No solution

المترجمة [311] المترجمة

1: No solution

. [312] .

1: Symbol

وقد [313] وقد

1: Particle

منحت [314] منحت

1: Verb

جائزة دورة 2017 [317] جائزة دورة 2017

1: Entity-Event

لرواية [318] لرواية

1: No solution

" [319] "

1: Symbol

C’ [320] C’

1: Latin Script

é [321] é

1: Symbol

tait [322] tait

1: Latin Script

hier [323] hier

1: Latin Script

à [324] à

1: Symbol

Tunis [325] Tunis

1: Latin Script

" [326] "

1: Symbol

لبول [327] لبول

1: No solution

زيتون [328] زيتون

1: Entity-Product

. [329] .

1: Symbol
Named entities share chart
Persons
Locations
Organizations
Groups
Products
Quantities
Events
Animates
Substances
Topic domain share chart
Arts
Entertainment
Sports
Social
Business
Industry
Economy
Science
Humanities
Speech classes share chart
Nouns
Verbs
Particles
Symbols
Numbers
Scripts
Entities
Unparsed
EntitiesStatistics
Persons16
Locations0
Organizations1
Groups7
Products7
Quantities4
Events24
Animates0
Substances4
Content classification []Probability
Arts28%
Entertainment28%
Sports23%
Social17%
Business15%
Industry15%
Economy14%
Science12%
Humanities11%
CategoryStatistics
Nouns46
Verbs10
Particles32
Symbols69
Numbers5
Scripts0
Entities63
Unparsed73
Total tokens298
Total solutions351StatisticsCorpusSetting
Total tokens: 329Total files: 0Entity bridging: Yes
Total solutions: 351 (106.00%)Output type: HTML filesEntity extenstion: Yes
Input tokens: 297Tagset: Kalmasoft Generic TagsetEntitiy joining: No
Processed tokens: 329Window width: 1-⬜-1Entitiy correction: No
Entities extracted: 189Variety: Modern Standard ArabicBrute detection: Yes
Anchors detected: 43 (14.00%)Country: Any Arabic countryJoin span: 3 word
Roots extracted: 88 (29.00%)Extend span: 1 word
Successful: 189 (57.45%)Threshold: 10%
Issues: 140 (42.55%)
Ignored: 0 (0.00%)Click on table header to sort
IdTokenIdSolutionStringTransliterationKTagTagGlossStatus
00001 2 1 الإعلان AlEolAn E1PRO E1PRO Entity-Product
00002 7 1 بجوائز bjwAez E1VNT E1VNT Entity-Event
00003 9 1 الأدبي Al!dby E1PRO E1PRO Entity-Product
00004 15 1 محمد عيسى mHmd oysY E1PER E1PER Entity-Person
00005 17 1 بجائزة bjAez: E1VNT E1VNT Entity-Event
00006 19 1 الذهبي Alchby E1SUB E1SUB Entity-Substance
00007 21 1 الجائزة AljAez: E1VNT E1VNT Entity-Event
00008 27 1 بالعربية bAlorby: E1GRP E1GRP Entity-Group
00009 30 1 ناعم nAom E1PER E1PER Entity-Person
00010 34 1 زينب zynb E1PER E1PER Entity-Person
00011 35 1 للنشر lln$r E1VNT E1VNT Entity-Event
00012 39 1 جائزة jAez: E1VNT E1VNT Entity-Event
00013 41 1 الذهبي Alchby E1SUB E1SUB Entity-Substance
00014 47 1 بشير قربوج b$yr qrbwj E1PER E1PER Entity-Person
00015 61 1 ويامن مناعي wyAmn mnAoy E1PER E1PER Entity-Person
00016 72 1 عربية orby: E1GRP E1GRP Entity-Group
00017 77 1 جوائز jwAez E1VNT E1VNT Entity-Event
00018 79 1 الأدبي Al!dby E1PRO E1PRO Entity-Product
00019 85 1 باللغة العربية bAllg: Alorby: E1PRO E1PRO Entity-Product
00020 95 1 الإعلان AlEolAn E1PRO E1PRO Entity-Product
00021 100 1 الحفل AlHfl E1VNT E1VNT Entity-Event
00022 104 1 المؤتمرات بالعاصمة AlmOtmrAt bAloASm: E1VNT E1VNT Entity-Event
00023 108 1 جائزة jAez: E1VNT E1VNT Entity-Event
00024 110 1 الذهبي Alchby E1SUB E1SUB Entity-Substance
00025 112 1 العربية Alorby: E1GRP E1GRP Entity-Group
00026 115 1 10 الاف 10 AlAf E1QTY E1QTY Entity-Quantity
00027 119 1 ناعم nAom E1PER E1PER Entity-Person
00028 122 1 لمحمد عيسى lmHmd oysY E1PER E1PER Entity-Person
00029 126 1 زينب zynb E1PER E1PER Entity-Person
00030 127 1 للنشر lln$r E1VNT E1VNT Entity-Event
00031 132 1 الذهبي Alchby E1SUB E1SUB Entity-Substance
00032 137 1 10 الاف 10 AlAf E1QTY E1QTY Entity-Quantity
00033 145 1 لبشير قربوج lb$yr qrbwj E1PER E1PER Entity-Person
00034 157 1 ليامن مناعي lyAmn mnAoy E1PER E1PER Entity-Person
00035 161 1 عربية orby: E1GRP E1GRP Entity-Group
00036 165 1 وجائزة لجنة تحكيم wjAez: ljn: tHkym E1VNT E1VNT Entity-Event
00037 167 1 العربية Alorby: E1GRP E1GRP Entity-Group
00038 170 1 5 آلاف 5 |lAf E1QTY E1QTY Entity-Quantity
00039 178 1 لأمينة زريق l!myn: zryq E1PER E1PER Entity-Person
00040 181 1 زينب zynb E1PER E1PER Entity-Person
00041 182 1 للنشر lln$r E1VNT E1VNT Entity-Event
00042 186 1 وجائزة لجنة تحكيم wjAez: ljn: tHkym E1VNT E1VNT Entity-Event
00043 191 1 5 آلاف 5 |lAf E1QTY E1QTY Entity-Quantity
00044 207 1 لأحمد محفوظ l!Hmd mHfwZ E1PER E1PER Entity-Person
00045 211 1 عربية orby: E1GRP E1GRP Entity-Group
00046 220 1 نقاش nqA$ E1VNT E1VNT Entity-Event
00047 229 1 العربية Alorby: E1GRP E1GRP Entity-Group
00048 235 1 حمدان HmdAn E1PER E1PER Entity-Person
00049 239 1 للحبيب بن llHbyb bn E1PER E1PER Entity-Person
00050 245 1 وجائزة wjAez: E1VNT E1VNT Entity-Event
00051 258 1 لجميلة بن مصطفى ljmyl: bn mSTfY E1PER E1PER Entity-Person
00052 266 1 الجوائز AljwAez E1VNT E1VNT Entity-Event
00053 272 1 إسنادها EsnAdhA E1VNT E1VNT Entity-Event
00054 278 1 1997، أضافت هيئة التنظيم 1997، !DAft hye: AltnZym E1VNT E1VNT Entity-Event
00055 281 1 جائزة jAez: E1VNT E1VNT Entity-Event
00056 285 1 جائزة jAez: E1VNT E1VNT Entity-Event
00057 289 1 المعهد الفرنسي بتونس Almohd Alfrnsy btwns E1ORG E1ORG Entity-Organization
00058 293 1 المساهمة AlmsAhm: E1VNT E1VNT Entity-Event
00059 300 1 اللغة العربية Allg: Alorby: E1PRO E1PRO Entity-Product
00060 306 1 الجائزة لدار النشر AljAez: ldAr Aln$r E1VNT E1VNT Entity-Event
00061 309 1 نشر n$r E1VNT E1VNT Entity-Event
00062 317 1 جائزة دورة 2017 jAez: dwr: 2017 E1VNT E1VNT Entity-Event
00063 328 1 زيتون zytwn E1PRO E1PRO Entity-Product